معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

  دکتر فهیمه پرویزیان؛  عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی

دکتری مهندسی شیمی

 

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

تلفن تماس: 32625050-086

پست الکترونیک: f-parvizian@araku.ac.ir