مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

 

دکتر مجید منصوری 

مدرک : دکترای تخصصی / ادبیات فارسی

تلفن تماس:  32621322 - 086

  شرح وظایف:

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش رشته ها و ارتقاء کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد.

 

وظایف:

1- اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و انجام امور دانشجویی دانشجویان فعال

2- نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی مرتبط

3- برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

4- برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کیفی و گسترش کمی رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

5- جمع آوری، تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

6- تهیه دستورالعمل های لازم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نظارت بر حسن اجرای آنها

7- انجام امور مربوط به تأسیس رشته های تحصیلی جدید از قبیل طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و شورای دانشگاه، تا هماهنگی و پیگیری لازم در زمینه انجام مکاتبات با دبیرخانه شورای عالی گسترش جهت دریافت مجوز

8- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به برگزاری آزمون های دکتری دانشگاه از اخذ مجوز تا برگزاری

9-بررسی مشکلات دانشجویان و ارائه راه حل های مناسب

10- انجام امور دانشجویان برای جلسات کمیسیون موارد خاص- شورای تحصیلات تکمیلی - کمیته منتخب آموزشی