کارکنان تحصیلات تکمیلی

آقای مهندس حسین محمدی

- مسئول اداره ثبت نام

- مسئول سایت تحصیلات تکمیلی

-کارشناس نقل و انتقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

-کارشناس بررسی پرونده

-کارشناس خدمات آموزشی

تماس: 32621326-086

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم رقیه فرجی

- مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

- مسئول اداره امتحانات

- کارشناس ایجاد رشته های دانشگاه اراک در کلیه مقاطع

تلفن: 32621328-086
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آقای محمدعلی امیری

 

 - کارشناس اداره فارغ التحصیلان(بررسی پایان نامه)

086-32621324

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم سکارد

 - کارشناس اداره فارغ التحصیلان(صدور مدارک تحصیلی  )

086-32621320

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم آل حسین

 - کارشناس دانشجویان خارجی

086-32621364