کارکنان تحصیلات تکمیلی

آقای مهندس حسین محمدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات سیستم

- مسئول اداره ثبت نام

- مسئول سایت تحصیلات تکمیلی

-کارشناس نقل و انتقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

-کارشناس بررسی پرونده

-کارشناس خدمات آموزشی

تماس: 32621326-086

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای مهندس کیارش آقاخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

- مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

- مسئول اداره امتحانات

- کارشناس ایجاد رشته های دانشگاه اراک در کلیه مقاطع

تلفن: 32621328-086
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آقای محمدعلی امیری

مدرک تحصیلی :کارشناسی روابط عمومی

 - مسئول اداره فارغ التحصیلان

086-32621324

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم مهندس امانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک

-کارشناس نظام وظیفه

086-32621364

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای سعید نوروزی

مدرک : کارشناسی مدیریت دولتی

-کارشناس اداره فارغ التحصیلان

086-32621320

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارکنان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها

دانشکده علوم انسانی: سرکار خانم دریا بیگی تلفن‌های 32767310

دانشکده علوم پایه: سرکار خانم خوشگفتار تلفن 32627026

دانشکده فنی و مهندسی: سرکار خانم عسگری تلفن 32625054

دانشکده کشاورزی :سرکار خانم رجائی و سرکار خانم رضایی تلفن‌های 32771636

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی : سرکارخانم فراهانی و سرکارخانم ادیب نژاد 34173492

پیش شماره شهر اراک : 086