کارشناسان حاضر در تحصیلات تکمیلی

کارشناسان حاضر در تحصیلات تکمیلی

به اطلاع میرساند با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت حضور 2/3 از نیروهای دستگاه های اجرایی، روزهای حضور پرسنل محترم تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل میباشد:

شنبه 99/2/6 اقای امیری 32621324 اقای مهندس اقاخانی 32621328
یکشنبه 99/2/7 اقای امیری 32621324 اقای مهندس محمدی 32621326
دوشنبه 99/2/8 اقای مهندس اقاخانی 32621328  اقای مهندس محمدی 32621326

 

این اطلاعیه به روز رسانی میگردد...