مراحل ایجاد رشته

با توجه به نامه شماره 41900/22 مورخ 16/8/89 مدیر کل محترم دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ، لازم است برای بررسی درخواست های ایجاد رشته در مقاطع مختلف تحصیلی مدارک زیر فرستاده شود.

 

الف- مدارکی که باید گروهها به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند:

  1. تکمیل شده فرم های شماره 1 و 2 و 3و 4 (در بخش فرمها موجود است)
  2. تصاویر احکام استخدامی اعضای هیات علمی متخصص تمام وقت و اعضای همکار (به صورت فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB به صورت واضح وبا نام فایل hokm_name که به جای name نام خانوادگی شخص با حروف لاتین نوشته شود.)
  3. سوابق کاری (رزومه) اساتید هیئت علمی و همکار (به صورت تنها یک فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB و یا pdf  با حجم کمتر از 200kb  وبا نام فایل resume_name که به جای name نام خانوادگی شخص با حروف لاتین نوشته شود.)
  4. تکمیل شده فرم تفاهم نامه بین دانشگاه اراک و استاد همکار خارج از دانشگاه (در بخش فرمها موجود است)
  5. تصاویر آخرین مدارک تحصیلی اعضای هیأت علمی (به صورت فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB به صورت واضح وبا نام فایل madrak_name که به جای name نام خانوادگی شخص با حروف لاتین نوشته شود.)
  6. طرح توجیهی ایجاد رشته با توجه به نیاز دانشگاه و منطقه (دستور العمل آن در بخش فرمها موجود است)
  7. مصوبه شورای گروه (به صورت  یک فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB و یا pdf  با حجم کمتر از 200kb  وبا نام فایل  gorooh باشد)
  8. مصوبه شورای دانشکده (به صورت  یک فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB و یا pdf  با حجم کمتر از 200kb  وبا نام فایل  daneshkadeh باشد)

ب- مدارکی که مدیریت تحصیلات تکمیلی به همراه مدارک بخش الف به دفتر گسترش ارسال می نماید:

  1. مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی
  2. مصوبه شورای دانشگاه

لازم به ذکر است مدارک فوق باید به صورت فایل الکترونیکی(cd یا از طریق اتوماسیون) به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شود.

 فایلهای مربوط به اساتید در یک پوشه به نام خودشان قرار گیرد. بقیه فایلهای در خواستی مربوط به هر دسته بندی در یک پوشه با نام واضح قرار گیرند.