مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دکتر محمد حسین آبنوسی ؛  دانشیار بیوشیمی

مدرک: دکتری تخصصی

مدیر تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس:  32621322 - 086

پست الکترونیک: M-Abnosi@araku.ac.ir

ارتباط با مدیر تحصیلات تکمیلی از طریق سایت

 

 

شرح وظایف:

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش رشته ها و ارتقاء کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد.