قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ورودی 1398

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ورودی 1398

به اطلاع میرساند آخرین مهلت ارائه اصل مدارک تحصیلی مقاطع قبلی (گواهی موقت یا دانشنامه) پایان آذر ماه نود و هشت میباشد، در صورت عدم ارائه مدرک در مهلت مذکور، سیستم گلستان جهت صدور کارت ورود به جلسه امتحان و انتخاب واحد نیمسال 982 مسدود میگردد و مطابق آئینن نامه سازمان سنجش آموزش کشور قبولی این قبیل افراد لغو میگردد.