قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی مهر 99

قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی مهر 99

پیرو اطلاعیه های قبلی دانشجویان ورودی 99  میخواهند واحد های پایان نامه و سمینار را اخذ کنند پس از ارسال یا تحویل فرم تعهد تصویب پروپزال به کارشناس گروه و باز شدن فایل ثبت نام نسبت به اخذ واحد های مذکور اقدام کنند.