شرایط ایجاد رشته جدید

با توجه به نامه شماره 2/22/49258 مورخ 1393/3/24 دفتر گسترش وبرنامه ریزی آموزش عالی ، حداقل شرایط برای ایجاد رشته جدید در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی اعلام شده است. برای دریافت نامه کلیک کنید

تذکر:

-داشتن مقطع کارشناسی ارشد در همان رشته برای مقطع دکترا و داشتن مقطع کارشناسی در همان رشته برای مقطع کارشناسی ارشد ضروری می باشد.

- در صورتی که رشته مورد درخواست بین رشته‌ای باشد استقبال شورای گسترش بیشتر میباشد.

- در دانشگاه اراک اولویت با رشته های مقطع دکتری می‌باشد.