شرایط ایجاد رشته جدید

با توجه به نامه شماره 2/22/49258 مورخ 1393/3/24 دفتر گسترش وبرنامه ریزی آموزش عالی ، حداقل شرایط برای ایجاد رشته جدید در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی اعلام شده است.

تذکر:

-داشتن مقطع کارشناسی ارشد در همان رشته برای مقطع دکترا و داشتن مقطع کارشناسی در همان رشته برای مقطع کارشناسی ارشد ضروری می باشد.

- در صورتی که رشته مورد درخواست بین رشته‌ای باشد استقبال شورای گسترش بیشتر میباشد.

- در دانشگاه اراک اولویت با رشته های مقطع دکتری می‌باشد. 

شرایط ایجاد رشته در مقطع دکتری (جدید)

چارت بررسی رشته و نکات مهم در ایجاد رشته (حداقل اساتید مورد نیاز)

لزوم ارسال پیوست اشتغال برای ایجاد کلیه رشته ها (جهت مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک کنید)