راهنمای درخواست فارغ التحصیلی از طریق سامانه گلستان

جهت دریافت راهنمای درخواست فارغ التحصیلی اینجا را کلیک کنید.

توجه در صورتی که فاصله زمانی دفاع و ابطال کارت دانشجویی بیش از سه ماه شود دانشجو مشمول جریمه مصوب هیات امنا خواهد شد.