درباره اداره تحصیلات تکمیلی

درباره اداره تحصیلات تکمیلی

اداره تحصیلات تکمیلی 
اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه، نظارت بر اجرای آیین نامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده ها، ثبت نام و کلیه امور آموزشی تا فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی برای گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی را عهده دار می باشد

 

اهداف:
اهداف تحصیلات تکمیلی در دانشگاه به شرح زیر می‌باشد: 
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی جامعه، با توان تحلیل و مسأله یابی، تلفیق علم و عمل و رشد خصیصه های فطری جستجوگری، پویایی، بالندگی و خلاقیت 
جهت دادن موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی اولویت‌های توسعه کشور 
ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی و پژوهشی دوره‌ها


اهم فعالیت ها
•    انجام امور آموزشی کلیه دانشجویان فعال و فارغ التحصیل
•    نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی 
•    نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه
•    بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کاردان ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و انجام امور مربوطه
•    بررسی ظرفیت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه واعلام آن به سازمان سنجش
•    انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام
•    تهیه وتدوین شیوه نامه های اجرایی برای آیین نامه های ارشد و دکتری
•    بررسی مشکلات دانشجویان وارائه راه حل‌های مناسب
•    انجام امور دانشجویان برای جلسات کمیسیون موارد خاص – شورای تحصیلات تکمیلی – کمیته منتخب آموزشی

خط مشی
با توجه به جایگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شرح وظایف و حدود اختیارات آن، امور مربوط به تدوین و تنظیم سیاست‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی به عهده مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد و تقویت مشارکت اجرایی تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها، ارتقاء کیفیت دوره‌ها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی را بعنوان  خط مشی کلی در نظر دارد