ثبت نام اینترنتی دانشجویان خارجی

ثبت نام اینترنتی دانشجویان خارجی

دانشجویانی که در اداره امور بین الملل ثبت نام کرده اند جهت پذیرش اینترنتی به سایت www.golestan.araku.ac.ir  مراجعه نمایند