تمدید مهلت درخواست حذف ترم

مهلت تقاضای حذف ترم 991 دانشجویان تحصیلات تکمیلی که صرفا در مرحله پژوهشی هستند از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان تا تاریخ 12 دی ماه 99 ساعت 24 تمدید شد لازم بذکر است این مصوبه شامل دانشجویانی که واحد آموزشی دارند و فعالیت پژوهشی و آزمایشگاهی ندارند نمیشود