تمدید مهلت تصویب پروپزال و ارائه سمینار

به اطلاع مرساند مهلت تصویب پروپزال و ارائه سمینار در ترم جاری  تا روز 7 بهمن ماه 1399 تمدید شد