اطلاعیه شماره 3 مصاحبه دکتری -مختص دانشجویان جامانده از مصاحبه دکتری 1402

اطلاعیه شماره 3 مصاحبه دکتری -مختص دانشجویان جامانده از مصاحبه دکتری 1402

به اطلاع آندسته از داوطلبان که از مصاحبه دکتری 1402 جامانده است میرساند حسب اعلام برخی از گروه ها امکان مصاحبه از داوطلبان جامانده برخی از رشته ها وجود دارد جهت اطلاع از تاریخ به لینک زیر مراجعه کنند. ضمنا جهت اطلاع از جزئیات و مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه به اطلاعیه شماره 2 مراجعه کنید.

جدول تاریخ مراجعه داوطلبان جامانده از مصاحبه دکتری 1402