اطلاعیه شماره 3 مصاحبه دکتری (جاماندگان مصاحبه )

اطلاعیه شماره 3 مصاحبه دکتری (جاماندگان مصاحبه )

پیرو اطلاعیه شماره 2 تاریخ مصاحبه برای آندسته از داوطلبانی که از مصاحبه جامانده اند پیش بینی شده است . لازم است داوطلبان طبق اطلاعیه شماره 2 نسبت به واریز هزینه و آپلود مدارک اقدام سپس طبق تاریخ های موجود در جدول ذیل جهت مصاحبه به دانشگاه اراک مراجعه کنند. جهت مشاهده اطلاعیه شماره 2 اینجا را کلیک کنید

کدرشته امتحانی نام رشته امتحانی کدمحل نام رشته نام گرایش نام دانشگاه نام شهر دوره تاریخ مصاحبه
۲۱۰۱ زبان وادبیات فارسی ۱۰۰۱ زبان وادبیات فارسی - دانشگاه اراک اراک روزانه 7تیر
۲۱۱۰ زبان وادبیات عربی ۱۱۸۹ زبان وادبیات عربی - دانشگاه اراک اراک روزانه 1تیر
۲۱۱۰ زبان وادبیات عربی ۱۲۱۴ زبان وادبیات عربی - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 1تیر
                 
                 
۲۲۱۱ شیمی -شیمی فیزیک ۲۴۶۶ شیمی شیمی فیزیک دانشگاه اراک اراک روزانه 14 تیر
۲۲۱۱ شیمی -شیمی فیزیک ۲۴۹۸ شیمی شیمی فیزیک دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 14 تیر
۲۲۱۲ شیمی -شیمی الی ۲۵۱۱ شیمی شیمی الی دانشگاه اراک اراک روزانه 14 تیر
۲۲۱۲ شیمی -شیمی الی ۲۵۵۰ شیمی شیمی الی دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 14 تیر
                 
۲۲۱۳                
۲۲۱۴ شیمی -شیمی معدنی ۲۶۳۰ شیمی شیمی معدنی دانشگاه اراک اراک روزانه 14تیر
۲۲۱۴ شیمی -شیمی معدنی ۲۶۶۳ شیمی شیمی معدنی دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 14 تیر
۲۲۳۸ فیزیک ۳۰۸۳ فیزیک فیزیک اماری وسامانه های پیچیده دانشگاه اراک اراک روزانه  
۲۲۳۸ فیزیک ۳۰۸۸ فیزیک فیزیک ماده چگال دانشگاه اراک اراک روزانه  
۲۲۳۸ فیزیک ۳۱۴۳ فیزیک فیزیک هسته ای دانشگاه اراک اراک روزانه  
۲۲۳۸ فیزیک ۳۱۸۰ فیزیک فیزیک اماری وسامانه های پیچیده دانشگاه اراک اراک نوبت دوم  
۲۲۳۸ فیزیک ۳۱۸۲ فیزیک فیزیک ماده چگال دانشگاه اراک اراک نوبت دوم  
۲۲۳۸ فیزیک ۳۱۹۹ فیزیک فیزیک هسته ای دانشگاه اراک اراک نوبت دوم  
۲۳۲۱ مهندسی مکانیک -ساخت وتولید ۳۷۳۷ مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه اراک اراک روزانه 15تیر
۲۳۲۱ مهندسی مکانیک -ساخت وتولید ۳۷۵۶ مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 15تیر
۲۳۵۴ مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم ۴۱۸۳ مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اراک اراک روزانه 12 تیر
۲۳۵۴ مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم ۴۲۰۰ مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 12 تیر
۲۳۶۰ مهندسی شیمی ۴۳۳۷ مهندسی شیمی - دانشگاه اراک اراک روزانه 7 تیر
۲۳۶۰ مهندسی شیمی ۴۳۶۳ مهندسی شیمی - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 7 تیر
۲۸۰۵ اموزش زبان انگلیسی ۵۴۳۴ اموزش زبان انگلیسی - دانشگاه اراک اراک روزانه 31 خرداد
۲۸۰۵ اموزش زبان انگلیسی ۵۴۵۴ اموزش زبان انگلیسی - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 31 خرداد