اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1400

اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1400

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مقطع  کارشناسی ارشد سال 1400 به اطلاع میرساند ثبت نام در 2 مرحله اینترنتی و ارسال مدارک میباشد و جزئیات و مراحل ثبت نام طی اطلاعیه شماره 2 در تاریخ 3 آبان ماه 1400 بر روی سایت دانشگاه اراک قرار میگیرد. لطفا از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرمائید.