اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دکتری 1402

اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دکتری 1402

به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون دکتری 1402 که در دانشگاه اراک مجاز به مصاحبه شده اند میرساند

جهت اطلاع از تاریخ مصاحبه به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک برنامه زمانی مصاحبه دکتری 

ضمنا جزئیات بیشتر در خصوص مدارک، نحوه ثبت نام جهت مصاحبه و... طی اطلاعیه شماره 2 از طریق همین سایت اعلام میشود.

لذا داوطلبان محترم قبل از انتشار اطلاعیه شماره 2 از مراجعه حضوری و تلفنی به دانشگاه خودداری فرمایند.