اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری 1401

اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری 1401

ضمن تبریک به  پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون  دکتری 1401 به اطلاع میرساند ثبت نام در دو مرحله اینترنتی و حضوری می باشد و انجام هر دو مرحله الزامی می باشد.ضمنا زمان و نحوه ثبت نام اینترنتی و حضوری متعاقبا طی اطلاعیه شماره 2 از طریق همین سایت اعلام  میگردد . بدیهی است تا قبل از انتشار اطلاعیه شماره 2 از مراجعه حضوری و تلفنی به دانشگاه خودداری فرمائید.