اطلاعیه حضور دانشجویان جهت انجام امور پژوهشی

اطلاعیه حضور دانشجویان جهت انجام امور پژوهشی

اطلاعیه:
موارد ذیل در خصوص ادامه امور پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکیملی اعم از کارشناسی ارشد و دکتری به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده میشود.  
1)  دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند در روز  25 اردیبهشت به دانشگاه اراک مراجعه نمایند.
2)  دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه اسکان داده شده و برای دانشجویان ساکن خوابگاه امکان سرو غذا  نیز مهیا میباشد.
3)  با توجه به ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی هر دانشجو دریک اتاق اسکان داده خواهد شد. 
4)  در زمان مراجعه، دانشجویان موظف به کسب رضایت نامه از استاد راهنمای خود بوده و باید این رضایت نامه را به معاونت محترم آموزشی دانشکده مربوطه تحویل دهد.
5)  کلیه تصمیمات فوق الذکر در صورت بروز بحران و اعلام وضعیت بحرانی توسط ستاد کرونای استان مرکزی کن لم یکن تلقی خواهد شد.
*لازم بذکر است کلیه کلاسهای آموزشی درهر سه مقطع کماکان بصورت مجازی برگزار میگردد.