اطلاعیه حذف نیمسال بدون احتساب و حذف یک یا چند درس در نیمسال 982

اطلاعیه حذف نیمسال بدون احتساب و حذف یک یا چند درس در نیمسال 982

به اطلاع میرساند  بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در مورخ 16-1-1399 به صورت جلسه شماره 99-1-ص ج تاریخ حذف نیمسال بدون احتساب و حذف یک یا چند درس در نیمسال 982 از مورخه 99/2/6 تا 99/2/20 فعال می باشد و پس از آن مورد قبول نخواهد بود. لذا دانشجویان بر اساس راهنمای موجود و از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.

جهت دریافت فایل راهنما یکی از لینک های پایین را انتخاب کنید .

راهنمای حذف درس           راهنمای حذف ترم بدون احتساب در سنوات