اطلاعیه حذف تکدرس و حذف نیمسال (جدید)

بر اساس رای جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 99/3/24 ، با توجه به در نظر گرفتن شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، و درخواست های مکرر دانشجویان عزیز ، مقرر گردید کلیه درخواست های دانشجویان (کاردانی، کارشناسی، و تحصیلات تکمیلی) مبنی بر حذف نیمسال 982 در بازه 99/3/24 تا 99/3/30 به صورت "حذف نیمسال بدون احتساب  در سنوات تحصیلی" در نظر گرفته شود. ضمنا حذف تکدرس با اخذ هزینه میباشد لذا دانشجویان محترم لطفا بموقع در این خصوص اقدام نمائید که مهلت ذکر شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.