اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند جهت انتخاب واحد میبایست فرم انتخاب واحد با تاخیر موجود در قسمت فرم های کارشناسی ارشد و دکتری  را تکمیل و امضاهای مورد نیاز را اخذ و سپس پس از پرداخت جریمه 100 هزارتوانی به شماره کارت مجازی دانشگاه به شماره 5859837001146535 با شناسه 111111111155 به تحصیلات تکمیلی مراجعه کنند ضمنا دانشجویانی که تاریخ درخواست تمدید سنوات آنها از 4 اسفند به قبل و همچنین افرادی که پرونده آنها در کمیسیون موارد خاص در دست بررسی است مشمول جریمه نمی شوند.ضمنا آخرین مهلت انتخاب  با تاخیر  تا پایان هفته هشتم آموزشی  میباشد