اداره امتحانات

شرح وظایف اداره امتحانات

1- پیگیری در خصوص اعلام نمرات از آموزش دانشکده به اداره تحصیلات تکمیلی در موعد مقرر.

2- ثبت نمرات تک درس ، مهمانی و لیست کامل نمرات مهمانی.

3- ثبت نمرات پایان نامه.

4- صدور گواهی معدل.

5- صدور نامه تعداد واحد گذرانده.

6- بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان (اخراجی، مشروطی، بلاتکلیف و ...)

7- تسویه حساب دانشجویان اخراجی و یا انصرافی.

8- صدور حکم انصراف و یا اخراج.

9- تهیه لیست دانشجویات ارشد ترم 5 و 6.

10- تعیین وضعیت انصراف و اخراج در سیستم گلستان.

11- تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.

12- ارسال ریزنمرات دانشجویان به دانشکده ها و موسسات ذیربط.

13- انجام امور مربوط به تقاضای دانشجویان متقاضی تطبیق واحد و معادل سازی.

14- نظارت بر نحوه ثبت نمرات و همکاری در کنترل ثبت آن در کارنامه تحصیلی دانشجو.