ورود

مراحل ایجاد رشته

با توجه به نامه شماره 41900/22 مورخ 16/8/89 مدیر کل محترم دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ، لازم است برای بررسی درخواست های ایجاد رشته در مقاطع مختلف تحصیلی مدارک زیر فرستاده شود.

 

الف- مداركي كه بايد گروهها به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال نمايند:

  1. تکمیل شده فرم های شماره 1 و 2 و 3و 4 (در بخش فرمها موجود است)
  2. تصاویر احکام استخدامی اعضای هیات علمی متخصص تمام وقت و اعضاي همكار (به صورت فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB به صورت واضح وبا نام فایل hokm_name که به جای name نام خانوادگی شخص با حروف لاتین نوشته شود.)
  3. سوابق كاري (رزومه) اساتيد هيئت علمي و همكار (به صورت تنها یک فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB و یا pdf  با حجم کمتر از 200kb  وبا نام فایل resume_name که به جای name نام خانوادگی شخص با حروف لاتین نوشته شود.)
  4. تكميل شده فرم تفاهم نامه بين دانشگاه اراك و استاد همكار خارج از دانشگاه (در بخش فرمها موجود است)
  5. تصاویر آخرین مدارک تحصیلی اعضای هیأت علمی (به صورت فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB به صورت واضح وبا نام فایل madrak_name که به جای name نام خانوادگی شخص با حروف لاتین نوشته شود.)
  6. طرح توجیهی ایجاد رشته با توجه به نیاز دانشگاه و منطقه (دستور العمل آن در بخش فرمها موجود است)
  7. مصوبه شوراي گروه (به صورت  یک فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB و یا pdf  با حجم کمتر از 200kb  وبا نام فایل  gorooh باشد)
  8. مصوبه شوراي دانشكده (به صورت  یک فایل الکترونیکی تصویر با فرمت JPG باحجم کمتر از 100KB و یا pdf  با حجم کمتر از 200kb  وبا نام فایل  daneshkadeh باشد)

ب- مداركي كه مديريت تحصيلات تكميلي به همراه مدارك بخش الف به دفتر گسترش ارسال مي نمايد:

  1. مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي
  2. مصوبه شورای دانشگاه

لازم به ذکر است مدارک فوق باید به صورت فایل الکترونیکی(cd يا از طريق اتوماسيون) به مديريت تحصيلات تكميلي ارسال شود.

 فایلهای مربوط به اساتید در یک پوشه به نام خودشان قرار گیرد. بقیه فایلهای در خواستی مربوط به هر دسته بندی در یک پوشه با نام واضح قرار گیرند.

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

7
61
861780