ورود

شرايط ايجاد رشته جديد

با توجه به نامه شماره 2/22/49258 مورخ 1393/3/24 دفتر گسترش وبرنامه ریزی آموزش عالی ، حداقل شرایط برای ایجاد رشته جدید در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی اعلام شده است. برای دریافت نامه کلیک کنید 

تذكر:

-داشتن مقطع کارشناسی ارشد در همان رشته برای مقطع دکترا و داشتن مقطع کارشناسی در همان رشته برای مقطع کارشناسی ارشد ضروری می باشد.

- در صورتي كه رشته مورد درخواست بين رشته‌اي باشد استقبال شوراي گسترش بيشتر ميباشد.

- در دانشگاه اراك اولويت با رشته هاي مقطع دكتري مي‌باشد. 

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

8
73
861792