ورود

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

 

دکتر مسعود كشاورز؛  گروه زبان

دکتری زبان و ادبيات انگليسي

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشكده علوم انساني

تلفن تماس: 09183606146
نمابر: 
پست الكترونيك: m-keshavarz@araku.ac.ir

 

 

شرح وظايف:

1- نظارت بر روند انتخاب واحد

2- انتخاب اساتيد راهنما و مشاور

3- پيشنهاد پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

4- تصويب يا اصلاح موضوعات پيشنهادي براساس نظر اعضاي شورا

5- تصميم گيري در مورد مسائل جاري و اداري  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با توجه به نظر كارشناسي اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي


 

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

3
105
560910