ورود

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

 

دکتر هوشنگ یزدانی؛  استادیار گروه زبان انگلیسی

دکتری زبان و ادبيات انگليسي

معاون آموزشی دانشكده علوم انساني

پست الكترونيك: h-yazdani@araku.ac.ir

 

 

شرح وظايف:

1- نظارت بر روند انتخاب واحد

2- انتخاب اساتيد راهنما و مشاور

3- پيشنهاد پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

4- تصويب يا اصلاح موضوعات پيشنهادي براساس نظر اعضاي شورا

5- تصميم گيري در مورد مسائل جاري و اداري  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با توجه به نظر كارشناسي اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي


 

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

3
91
861810