ورود

کارکنان تحصیلات تکمیلی

الف- كاركنان مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

- مسئول اداره ثبت نام و خدمات آموزشی

- مسئول سايت تحصيلات تكميلي

-مسئول سامانه تائید مدارک دانشگاهی استان مرکزی جهت ترجمه

آقای مهندس حسین محمدی

مدرک:کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات سیستم

تماس: 32621326-086

شرح وظایف اداره ثبت نام و خدمات آموزشی

 

مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

- مسئول اداره امتحانات

- مسئول ايجاد رشته هاي دانشگاه اراک در کلیه مقاطع

 آقای مهندس کیارش آقاخانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

تلفن: 32621328-086
شرح وظایف اداره امتحانات

 

  

 - مسئول اداره فارغ التحصیلان

آقای محمدعلی امیری

مدرک:کارشناسی روابط عمومی

086-32621324

 شرح وظایف اداره فارغ التحصیلان
  

  ب- كاركنان تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها

دانشكده علوم انساني: سركار خانم دريا بيگي تلفن‌هاي 4- 32777401 داخلي 338

دانشكده علوم پايه: سركار خانم خوشگفتار تلفن 34173414

دانشكده فني و مهندسي: سركار خانم عسگري تلفن 32625054

دانشكده كشاورزي :سركار خانم رضايي تلفن‌هاي 4- 32777401 داخلي 267

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی : سرکارخانم فراهانی 34173492

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

2
39
861758