ورود

فرم‌های مورد نیاز دوره دکتری

فرم شماره 1 - انتخاب استاد راهنما

فرم شماره 2 - تعهد نامه پذيرش دانشجوی دكتری، به امضاي استاد، براي دانشجويانی كه يك استاد راهنما دارند

فرم شماره 3 - تعهد نامه پذيرش دانشجوی دكتری، به امضاي استاد، براي دانشجويانی كه بيش از يك استاد راهنما دارند

فرم شماره 4 - تعيين استاد مشاور (جديد)

فرم شماره 5 - اعلام آمادگی دانشجو برای شركت در آزمون جامع (جديد)

فرم شماره 6 - معرفی دانشجو براي آزمون جامع به دانشكده، توسط گروه آموزشی، و همچنين پيشنهاد اساتيد مدعو برای آزمون جامع

فرم شماره 7 - صورتجلسه آزمون جامع

فرم شماره 8 - فرم پيشنهاديه رساله دكتری

فرم شماره 9 - داوری پيشنهاديه رساله دكتری (جديد)

فرم شماره 10- اظهارنظر نماينده تحصيلات تكميلي (جديد)

فرم شماره 11 - گزارش کار پیشرفت آموزشی و پژوهشی(جدید)

فرم شماره 12 - اطلاعات مقاله‌های مستخرج از رساله دوره دكتری جهت احراز شرط كفايت

فرم شماره 13 - درخواست اجازه دفاع از رساله دكتری(جدید)

فرم شماره 14- فرم تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه(جدید)

فرم شماره 15 - فرم منشور اخلاق پژوهش(جدید)

فرم شماره 16- داوری رساله دكتری دانشكده علوم پايه و فني، مهندسی

فرم شماره 17- داوری رساله دكتری دانشكده ادبيات و علوم انساني

فرم شماره 18 - صورتجلسه دفاع از رساله دكتری(جهت درج در رساله دکتری)

فرم شماره 18 - صورتجلسه دفاع از رساله دكتری(اصلی)

فرم شماره 19- گزارش تأیيد اصلاحات رساله دكتری

فرم شماره 20- راهنماي تنظيم و تحويل CD هاي پايان نامه و رساله دكتري (جديد)

فرم شماره 21- فرم تحويل رساله

فرم شماره 22 - تسويه حساب با دانشگاه  به صورت الکترونیکی (جهت مشاهده فایل راهنما کلیلک کنید)

فرم شماره 23 - چکیده پایان نامه(جدید)

فرم شماره 24- شركت در جلسه دفاعيه ها و سمينارها (جديد)

 فرم شماره 25- فرم درخواست همكاري با گروه آموزشي دانشجويان دكتري (جدید)

فرم شماره 26- فرم درخواست ارسال مدارك تحصيلي

فرم شماره 27 - فرم تغيير عنوان پيشنهاديه رساله دكتري (جديد)

فرم شماره 28 - فرم انصراف از تحصیل (جديد)

فرم شماره 29-فرم تطبیق دروس دانشجویان( انتقالی و میهمان)

فرم شماره 30-فرم تمدید سنوات ترم  دهم

فرم شماره 31 - درخواست انتخاب واحد با تاخیر

 فرم شماره 32- فرم تغییر عنوان رساله

 

 

Author's Declaration of Thesis Originality(جدید)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(جدید)

Research Ethics Charter(جدید)

 

 

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

4
74
861793