ورود

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

 

 

دکتر علی خدیوی ، عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی

 

دکتری کشاورزی،علوم باغبانی

 

تلفن تماس: 08632777401

پست الكترونيك: a-khadivi@araku.ac.ir

 

 

شرح وظايف:

 

1- نظارت بر روند انتخاب واحد

 

2- انتخاب اساتيد راهنما و مشاور

 

3- پيشنهاد پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

 

4- تصويب يا اصلاح موضوعات پيشنهادي براساس نظر اعضاي شورا

 

5- تصميم گيري در مورد مسائل جاري و اداري  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با توجه به نظر كارشناسي اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي

 

 

 

 

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

2
45
861764