ورود

تاریخ و محل برگزاری دفاعیه ها ی فنی و مهندسی

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنماي اول

نا م و  نام خانوادگي استاد راهنماي دوم

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

طراحي و ساخت روبات مسيرياب خودكنترل برنامه پذير با قابليت ذخيره و تكرار مسير

محمود رستگاري

مهندسي مكاترونيك

ارشد

دكتر حسن مرادزاده

 

دكتر مهدي مدبري فر

دوشنبه 22/10/93 ساعت 16 عصر

2

بهبود اندازه گيري شتاب بر روي ميزلرزه با استفاده از تركيب داده هاي سنسوري

نيما رجبي

م برق

ارشد

دكتر اميرحسين ابوالمعصومي

 

دكتر حسن مرادزاده

دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 15 عصر

3

ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده مبتني بر زمان

زهرا دست انبويه

م كامپيوتر-نرم افزار

ارشد

دكتر محسن رحماني

 

 

دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 30/11

4

ارائه يك الگوريتمي براي مينيمم كردن انرژي جهت همه پخشي در شبكه هاي ادهاك بيسيم با استفاده از آنتن هاي جهت دار

محسن فلاح حسيني

م كامپيوتر

ارشد

دكتر رضا رافع

 

-

دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 30/10

5

ارائه يك روش
خوشه بندي مبتني بر روش هاي تكاملي در سيستم هاي پيشنهاددهنده جهت افزايش مقياس پذيري

زينب حيدري

م كامپيوتر

ارشد

دكتر محسن رحماني

 

دكتر وحيد رافع

دوشنبه مورخ 22/10/93

ساعت 30/9 صبح

6

بررسي برهم كنش فرمولاسيون شيمياي فرايند PWAA و فوم در آّب شازند

حسن تابع بردبار

م پليمر

ارشد

دكتر ابوالفضل براتي

دكتر عليرضا خوش نيت

دكتر سيدتقي ميري شكتايي

شنبه مورخ 22/10/93 ساعت9 صبح

7

ارائه يك روش زمانبندي جديد مبتني بر مدل نگاشت – كاهش در بستر رايانش ابري

رضا ارشد شرفه

م كامپيوتر

ارشد

دكتر رضا رافع

 

دكتر فاخته سلطاني

دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 30/8 صبح

8

بررسي آسيب پذيري شبكه در برابر حملات چند مرحله اي با استفاده از سيستم تبديل گراف

نرگس كبير كوهي

م كامپيوتر

ارشد

دكتر وحيد رافع

 

دكتر رضا رافع

يكشنبه مورخ 21/10/93 ساعت 30/14 عصر

9

ارائه ي يك پروتكل مسيريابي آگاه از انرژي و كيفيت بااستفاه از كلوني مورچه و سيستم فازي در شبكه هاي حسگر بي سيم

امين نظري

م كامپيوتر-

ارشد

دكتر فاخته سلطاني

دكتر وحيد رافع

دكتر رضا رافع

 

يكشنبه مورخ21/10/93ساعت 9 صبح

10

تجزيه و تحليل احساسات با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين

علي صميمي

م كامپيوتر

ارشد

دكتر رضا رافع

 

دكتر وحيد رافع

شنبه مورخ 20/10/93 ساعت 11 صبح

11

ارائه راه كاري براي بهينه سازي فرايند وارسي مدل از طريق تكنيك هاي زمان كامپايل در سيستم هاي توصيف شده با ماشين زماندار

محمد خدادادي

م كامپيوتر

ارشد

دكتر وحيد رافع

 

دكتر رضا رافع

شنبه مورخ 20/10/93 ساعت 10صبح

12

ارائه راهكاري براي مدلسازي تخصيص منابع و ارزيابي كارايي در محيط ابر محاسباتي

ليلا ميرزايي گل محمدي

م كامپيوتر

ارشد

دكتر وحيد رافع

 

 

شنبه مورخ 20/10/93

ساعت 9 صبح

13

توسعه روش ساده براي انتخاب شبانگاشت هاي زلزله جهت برآورد شاخص فروريزش سازه ها

محسن آخاني سنجاني

م عمران – سازه

ارشد

دكتر سيد مهدي موسوي

 

 

سه شنبه مورخ 16/10/93 ساعت 17 عصر

14

تحليل تاريخچه پاسخ لرزه اي سدهاي بتني دوقوسي : مطالعه موردي سد بتني دوقوسي بختياري در ايران

محمد مقدري پور

م عمران – سازه

ارشد

دكتر عليرضا آذربخت

 

 

سه شنبه مورخ 16/10/93 ساعت 16 عصر

ردیف

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ - زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

کاهش گردوغبار و افزایش خواص مکانیکی کود اوره با استفاده از رزین اوره فرمالدهید تغلیظ شده (85UFC-)

سید محسن صالحین 

کارشناسی ارشد 

دکتر ابوالفضل براتی

دکتر سید تقی میری

 

یکشنبه 16/9/93 ساعت 30/9 صبح

2

ساخت و اصلاح غشاهای تبادل یون ناهمگن بر پایه پلی ونیل کلراید با ایلمنیت

علیرضا حمیدی 

کارشناسی ارشد 

دکتر عبدالرضا مقدسی و دکتر سید محسن حسینی 

دکتر فهیمه پرویزیان 

یکشنبه 16/9/93 ساعت 11 صبح 

3

ارائه یک روش پالایش گروهی برای سیستم های پیشنهاد گر در تجارت الکترونیک

مصطفی رجب زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دکتر رضا رافع

 

8/7/93 ساعت 10

4

ارائه یک روش زمانبندی انرژی آگاه با امکان ارسال موازی بسته ها در شبکه های بی سیم بلادرنگ با استفاده از تکنیک های حل مسائل ترکیباتی و بهینه سازی

مریم حمید انور

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دکتر رضا رافع

دکتر محسن رحمانی

8/7/93 ساعت 30/11

5

انتخاب بهترین توپولوژی کانورتر برای خودروی پیل سوختی

علی جونوش فراهانی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دکتر علی اصغر قدیمی

دکتر مهدی سلیمانی

8/7/93 ساعت 30/11

6

بررسی اثر درمانی Neurofeedback بر سیگنال های eeg مغز دربیمارانADHD

حسین عباسی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دکتر علی جباری

 

6/7/93 ساعت 18

7

شبیه سازی و کنترل هوشمند یک خودروی هیبرید الکتریکی سواری با قابلیت اتصال به شبکه

زهرا شاهمیرزالو

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دکتر علی اصغر قدیمی

دکتر مهدی سلیمانی

6/7/93 ساعت 17

8

حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی به کمک جاذب

مرجان هوایی بهبهانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دکتر مصطفی کشاورز مروجی

دکتر رضا داور نژاد

5/7/93 ساعت 11

9

بررسی اثرات حرارتی بر pll مبتنی بر memsو جبران آن

پریا قربانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دکتر ابوالفضل صورتگر

دکتر علی جباری

2/7/93 ساعت 12

10

بررسی عددی انتقال حرارت نانو سیال در لوله های مارپیچی

سرور خیاط نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دکتر مصطفی کشاور مروجی

دکتر علیرضا فضلعلی

29/6/93 ساعت 30/15

11

مدلسازی عددی انتقال حرارت ناپایا از گاز به ذرات در یک بستر دو بعدی گاز – جامد

نسرین نوری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دکتر مصطفی کشاور مروجی

دکتر علیرضا فضلعلی

29/6/93 ساعت 14

12

شبیه سازی انتقال حرارت نانو سیال در یک لوله با نوار پیچ خورده

امیر بلقمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دکتر مصطفی کشاور مروجی

 

ساعت 11  93/6/29

13

مدلسازی انتقال حرارت در گرمایش با امواج مایکروویو در جامدات

سحر رستمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دکتر علیرضا فضلعلی

دکتر مصطفی کشاور مروجی

ساعت 9  93/6/29

14

مدلسازی سیستم زمین در فرکانسهای بالا  با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترو مغناطیس

زهرا سمیعی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دکتر سعید استاد زاده

 

26/6/93 ساعت 16

15

ارائه روشی نوین جهت طبقه بندی متون فارسی

محسن پیر حیاتی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دکتر محسن رحمانی

دکتر وحید رافع

25/6/93 ساعت 11

16

ارائه چار چوبی برای صحت سنجی انتقال مدل های در سیستم تبدیل گراف

مرضیه فرید زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دکتر وحید رافع

دکتر رضا رافع

25/6/93 ساعت 10

17

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی سیستم غشاء مایع امولسیونی بیه منظور تصفیه پساب صنعتی

آناهیتا باباپور

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دکتر عبدالرضا مقدسی

دکتر فهیمه پرویزیان

23/6/93 ساعت 11

18

ارائه الگوریتم جدید جهت رد یابی توان بیشینه در سیستم های خورشیدی تحت سایه جزئی

محمد شفیعی آهویی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دکتر علی اصغر قدیمی

دکتر امیر حسین ابوالمعصومی

22/6/93 ساعت 17

19

پایدار سازی غیر خطی دینامیک عرضی خودرو به منظور حفظ موقعیت خودرو بین خطوط

امیر شاه محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دکتر امیر حسین ابوالمعصومی و دکتر مهدی سلیمانی

 

22/6/93 ساعت 14

20

پیاده سازی شبیه ساز سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور سنکرون آهنربای دائم و ژنراتور القایی بر پایه میکروکنترلرآرم

علی فلاح

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

دکتر علی اصغر قدیمی

دکتر امیر حسین ابوالمعصومی

10/6/93 ساعت 30/17

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

2
210
600119