ورود

طریقه دریافت پاسخ به سؤالات

دانشجويان عزيز  مي توانند سوالات خود را در خصوص قوانين و مقررات تحصيلات تكميلي، به آدرس ايميل

a-hamta@araku.ac.ir

ارسال نمايند.